Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Vật lý

0
1269

Phần lý thuyết, yêu cầu nêu được các hiện tượng: khái niệm, ý nghĩa vật lý của các khái niệm, các thuyết. Phát biểu được các định luật vật lý, viết được công thức tính các đại lượng, nêu tên và đơn vị đo các đại lượng có mặt trong công thức

Học sinh cần vận dụng kiến thức đã học để giải thích được các hiện tượng vật lý, giải các bài tập định tính đơn giản.

giahcm1

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Vật lý

Phần lý thuyết

Nội dung ôn tập lý thuyết xếp theo thứ tự các chương của SGK vật lý lớp 12. HS phải biết vận dụng các kiến thức thuộc các nội dung dưới đây để trả lời các câu hỏi:

1- Con lắc lò xo. Dao động điều hòa.

2- Khảo sát dao động điều hòa. Dao động của con lắc đơn.

3- Sự tổng hợp dao động.

4- Dao động cưỡng bức. Sự cộng hưởng.

5- Hiện tượng sóng trong cơ học.

6- Hiện tượng giao thoa. Lý thuyết về giao thoa. Sóng dừng.

7- Hiệu điện thế dao động điều hòa. Cường độ hiệu dụng và hiệu điện thế hiệu dụng.

8- Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch không phân nhánh.

9- Dòng điện xoay chiều ba pha.

10- Máy biến thế. Sự truyền tải điện năng.

11- Mạch dao động. Dao động điện từ.

12- Điện từ trường. Sóng điện từ.

13- Gương cầu lõm. Gương cầu lồi. Công thức gương cầu. Những ứng dụng của gương cầu.

14- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Định luật khúc xạ ánh sáng.

15- Hiện tượng phản xạ toàn phần.

16- Lăng kính.

17- Mắt. Các tật của mắt và cách sửa.

18- Kính hiển vi và kính thiên văn. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

19- Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

20- Các loại quang phổ.

21- Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại.

22- Tia Rơnghen. Thang sóng điện từ.

23- Hiện tượng quang điện.

24- Thuyết lượng tử và các định luật quang điện. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng.

25- Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở. Pin quang điện.

26- Ứng dụng của thuyết lượng tử trong nguyên tử hydro.

27- Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Đơn vị khối lượng nguyên tử.

28- Phản ứng hạt nhân. Phản ứng phân hạch. Phản ứng nhiệt hạch.

Phần bài tập

A- Yêu cầu:

– HS nắm được phương pháp và có kỹ năng giải các loại bài tập trong chương trình.

– Vận dụng nội dung kiến thức đã học để giải được các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập và những bài tập tương tự.

B- Nội dung:

HS giải được các loại bài tập sau:

– Lập phương trình dao động, tìm các đại lượng đặc trưng, các giá trị tức thời và năng lượng của hệ vật dao động điều hòa.

– Bài tập về con lắc đơn, con lắc lò xo.

– Tổng hợp nhiều dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.

– Bài tập về đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh.

– Bài tập về máy biến thế.

– Bài tập về định luật khúc xạ, lăng kính, thấu kính.

– Bài tập về phản xạ toàn phần.

– Bài tập về hiện tượng giao thoa ánh sáng (khe Iâng).

– Bài tập về phản ứng hạt nhân.

– Bài tập về vận dụng định luật phóng xạ.

Loading...